PAPIEROSY – OD TEGO SIĘ ZACZYNA WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Dlaczego ludzie palą papierosy? Dlaczego dzieci i młodzież, wiedząc, że papierosy szkodzą jednak tego próbują?- Na te pytania i wiele innych próbowały odpowiedzieć dzieci z klas 4a i 5a podczas warsztatów z zakresu profilaktyki antynikotynowej. Zajęcia odbyły się w dniu 24 października dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Luzinie.

Celem warsztatów było dostarczenie młodym ludziom podstawowej wiedzy na temat nikotyny i jej oddziaływania na organizm człowieka, wyćwiczenie umiejętności powstrzymania się od palenia i stworzenie „mody” na niepalenie papierosów. Zajęcia podzielone były na 2 etapy. Pierwszym z nich była prezentacja multimedialna o negatywnym wpływie palenia papierosów na człowieka oraz jego otoczenie. Druga część zajęć miała charakter warsztatowy. Wychowankowie rozmawiali o konsekwencjach, jakie palenie wywiera na życie i zdrowie człowieka. Młodzi ludzie wymieniali negatywne skutki uzależnienia, kładąc szczególny nacisk na: rujnowanie swojego organizmu, straty finansowe, ekologiczne, narażanie członków rodziny na bierne palenie, zmniejszanie szans na urodzenie w przyszłości zdrowych dzieci oraz podatność na choroby nowotworowe.

Prowadząca zajęcia pani Monika Korth z Centrum Terapii i Profilaktyki Uzależnień, która przedstawiła uczniom propozycje umiejętności odmawiania, gdy ktoś poczęstuje nas papierosem. Zajęcia pomogły zrozumieć uczniom, jak bardzo negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka ma palenie papierosów.