Wychowanie komunikacyjne

         Dzięki uprzejmości Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej w dniach 3 i 5 czerwca w naszej szkole odbyły się zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Celem zajęć prowadzonych przez panią Karolinę Zabrocką jest kształtowanie w młodych ludziach postawy świadomego użytkownika miejskiego transportu zbiorowego.

        W ramach kursu uczniowie zapoznali się z różnorodnymi formami komunikacji miejskiej oraz ich wpływem na środowisko. Na zajęciach uczniowie klas 4 i 5 poznali najbardziej popularne środki transportu zbiorowego, wraz z porównaniem ich z wadami i zaletami korzystania z samochodu. W ramach zajęć zostały również omówione zagadnienia z zakresu rodzajów i form obecnie dostępnych biletów oraz możliwych dróg ich nabycia. Istotną częścią zajęć była nauka korzystania z rozkładów jazdy i samodzielne planowanie przez uczniów podróży. Nie bez znaczenia jest również kwestia bezpieczeństwa oraz kultury, którym została poświęcona znaczna część kursu.

         Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w zajęciach.

Kliknij aby przejść do galerii!!