INFORMACJA

INFORMACJA

W poniedziałek 17 czerwca i wtorek 18 czerwca lekcje będą skrócone.

Pierwsza lekcja i dowóz poranny zostaje bez zmian.

Czas trwania kolejnych lekcji:

2. 8.55-9.25

3. 9.30-10.00

4. 10.10-10.40

5. 10.50-11.20

6. 11.25-11.55

7. 12.00-12.30

Odwozy:

11.20 (w tym zerówki)

11.55

12.30