Witamy wakacje! Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

               Tegoroczne zakończenie roku szkolnego miało miejsce wcześniej niż sądziliśmy, bo już 19 czerwca. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęto od mszy świętej odprawionej w intencji społeczności szkolnej  przez proboszcza parafii ks. Dariusza Zalewskiego.

            Kolejna część  uroczystości odbyła się  na sali gimnastycznej. Nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości serdecznie powitała dyrektor szkoły pani Władysława Joskowska.  Dyrektor szkoły podsumowała miniony rok szkolny, a zwłaszcza osiągnięcia uczniów, nie tylko w nauce, ale również w sporcie i w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach.

           Następnie odbyło się przekazanie przez Poczet Sztandarowy zaszczytnej funkcji opieki nad Sztandarem  młodszym kolegom.

          Kolejnym długo wyczekiwanym momentem było wręczenie dyplomów i nagród. Najlepsi uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawców świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.  Dyplomy i upominki wręczono także tym, którzy wykazywali się wiedzą podczas konkursów, wyróżnili się wzorową frekwencją lub pracą na rzecz szkoły. Najlepszych sportowców uhonorowano medalami. Rodzice uczniów, którzy ukończyli z wyróżnieniem klasę szóstą, otrzymali podziękowanie za całoroczne zaangażowanie w edukację swych pociech.

           Wzruszającą, niezwykle emocjonującą chwilą było zakończenie uroczystości. Uczniowie klas szóstych wręczyli kwiaty i  podziękowali swym nauczycielom oraz wychowawcom za odkrywanie w nich talentów, zachęcanie do wytężonej pracy, przygotowanie do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.

           Po wielu miesiącach wytężonej nauki i ciężkiej pracy dla wszystkich uczniów nastał długo oczekiwany czas odpoczynku.