Pierwszy dzwonek…. w roku szkolnym 2020/2021

Pierwszy dzwonek…. 
w roku szkolnym
2020/2021 

      Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, 1 września powróciliśmy do szkoły, aby powitać nowy rok szkolny 2020/2021 i kontynuować tryb nauki stacjonarnej.
       W związku jednak z trwającą pandemią i licznymi obostrzeniami, rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się według odmiennego od zwyczajowo przyjętego porządku.
      Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie klas IV-VI  powitali nowy rok szkolny w pomieszczeniu sali gimnastycznej, odśpiewując hymn państwowy, po uprzednim wprowadzeniu pocztu sztandarowego.

       Klasy młodsze powitały rok szkolny wraz ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych.
       Dyrektor szkoły Władysława Joskowska, po uroczystym powitaniu zebranych, przypomniała historyczne wydarzenia sprzed 81 lat, nawiązując przy tym również do postaci naszego patrona płk. Stanisława Dąbka.
       Po tym rozpoczynającym nowy rok szkolny przemówieniu, minutą ciszy uczczono pamięć poległych w 1939 roku.
       W związku z obowiązującym ciągle stanem epidemii w Polsce, pani dyrektor przedstawiła także zasady funkcjonowania szkoły, uwzględniające wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
        Kończąc spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny, pani dyrektor życzyła wszystkim zebranym owocnego i przede wszystkim zdrowego roku szkolnego.

Barbara Klońska