„Mała książka – wielki człowiek”

Mała książka – wielki człowiek”

to ogólnopolska kampania promująca czytelnictwo, polegająca na przekazaniu darmowych książek pierwszoklasistom.

Projekt realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Projekt realizowany jest od 2017 roku przez Instytut Książki. To największy tego typu projekt w Europie, polegający w tym roku na przekazaniu każdemu pierwszoklasiście szkoły podstawowej wyprawki, która zawiera książkę „Pierwsze abecadło”. Motywem przewodnim książki, do której ilustracje stworzyła Iwona Chmielewska, stanowią kolejne litery alfabetu, które pomagają dzieciom w nauce ich rozpoznawania, a następnie składania w wyrazy i całe zdania. Pamiętajmy, iż dzieciom, którym czytano od najmłodszych lat, łatwiej przychodzi nauka, a w dorosłym życiu lepiej radzą sobie z różnego rodzaju wyzwaniami.
W dniu 6 listopada 2020r. książki z projektu zostały rozdane uczniom klas I. Mamy nadzieję, że książka ta ułatwi dzieciom poznanie alfabetu i przyczyni się do lepszego opanowania nauki czytania.

nauczyciel bibliotekarz Barbara Klońska

Galeria z rozdania książek uczniom -> kliknij tutaj