Nauczanie zdalne w okresie 9.11-29.11.2020

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. St. Dąbka w Sychowie

z dnia 6.11.2020 r.

dotyczące funkcjonowania Szkoły w okresie  9.11. – 29.11.2020.

  1. Zgodnie z wytycznymi rządowymi oraz MEN  przedłuża się nauczanie zdalne dla uczniów klas IV – VI  do 29.11.20 oraz wprowadza się nauczanie zdalne dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej w okresie od 9.11.20 do 29. 11. 20 r.

  2. Praca zdalna oparta jest na Regulamine zdalnego nauczania w Szkole im. płk.Stanisława Dąbka w Sychowie obowiązujący od dnia 24.08.2020r.

  3. Od poniedziałku 9.11.20 uczniowie będą odbywać nauczanie online zgodnie z obowiązującym planem lekcji z wykorzystaniem platformy TEAMS.

  4. Realizowane zajęcia są zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.

  5. Lekcje trwają 45 minut i uwzględniają możliwości uczniów              / dostosowania/, specyfikę zajęć,zaplecze techniczne oraz zasady BHP uczniów.

                                                                                            Dyrektor Szkoły
                                                                               Władysława Joskowska

Regulamin zdalnego nauczania w Szkole im. płk.Stanisława Dąbka w Sychowie -> Kliknij aby otworzyć