Międzynarodowy Dzień Ziemi – grupy Sówki i Żabki

Dnia 22 kwietnia przedszkolaki z grup Żabek i Sówek obchodziły Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tego dnia dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną. Dowiedziały się, jak należy dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę oraz wykonały prace plastyczne wpisujące się w tematykę święta.

     Podczas zajęć przedszkolaki mogły sprawdzić swoje umiejętności grając w interaktywne gry edukacyjne oraz biorąc udział w licznych zabawach dydaktycznych, manualnych i ruchowych. Dodatkowo dzieci miały również możliwość praktycznego wykorzystania swojej wiedzy podczas sprzątania okolicy przedszkola i segregacji znalezionych śmieci do odpowiednich worków.

     Celem obchodów Dnia Ziemi jest promowanie proekologicznych zachowań oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę pod hasłem: Niech każdy dzień Będzie Dniem Ziemi. Dodatkowo wszystkie podjęte aktywności dostarczyły przedszkolakom mnóstwo radości, dobrej zabawy i refleksji.

Klaudia Baranowska

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii!!!