Pamięć o Patronie wciąż żywa w naszej szkole…. 

Wrzesień w naszej szkole, to nie tylko pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego, ale również okres, kiedy w sposób szczególny wspominamy patrona szkoły pułkownika Stanisława Dąbka. W tym roku, tradycyjne obchody święta szkoły i przypomnienie postaci naszego patrona, zostały dość nieoczekiwanie wzbogacone za sprawą Rady Dzielnicy Obłuże w Gdyni, która zaprosiła nas na uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi. Na uroczystość, którą zorganizowano w dniu 19 września, udała się delegacja szkoły, reprezentowana przez dyrektora szkoły p. Piotra Hincę, nauczyciela-bibliotekarza Barbarę Klońską oraz poczet sztandarowy w składzie: Wiktorię Dargacz, Szymona Kendziorę i Weronikę Jankowską.

Ceremonia odsłonięcia tablicy poświęconej naszemu patronowi miała bardzo wysoką rangę i szczególną oprawę, uczestniczyli w niej bowiem prezydent Gdyni p. Wojciech Szczurek, dowódca Garnizonu Gdynia kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec oraz poczty sztandarowe szkół, zaproszeni goście, przedstawiciele różnych instytucji i mieszkańcy Gdyni. Wojskową asystę honorową zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej oraz Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Po odegraniu i odśpiewaniu hymnu narodowego oraz powitaniu uczestników, sylwetkę pułkownika Stanisława Dąbka przedstawił zastępca dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej p. Aleksander Gosk, po czym nastąpiło odsłonięcie tablicy oraz jej poświęcenie. W przemówieniach okolicznościowych, które były kolejnym punktem uroczystości, podkreślano bohaterską postawę naszego patrona oraz jego szczególne zasługi dla Gdyni. Zasadniczą część ceremonii zakończyło składanie wiązanek kwiatów pod obeliskiem, gdzie również nasza delegacja oddała w ten sposób hołd pułkownikowi Stanisławowi Dąbkowi. Będąc w Gdyni, pojechaliśmy również na cmentarz wojenny w Redłowie, gdzie wśród poległych obrońców Wybrzeża, spoczywają także doczesne szczątki pułkownika Dąbka. Dzień był szczególny, bo tego właśnie dnia minęły 83 lata od śmierci naszego patrona, na którego grobie zapaliliśmy znicze i po chwili zadumy powróciliśmy do szkoły, bogatsi o kolejne doznania i wiedzę związane z postacią naszego patrona. Za kultywowanie tradycji  o naszym Patronie, kmdr por. Eligiusz Kwiatkowski z 3 Flotylli Okrętów ofiarował dyrektorowi szkoły książkę „Gdynia i Kępa Oksywska 1939 r. , uczniowie z pocztu sztandarowego otrzymali pamiątki i drobne słodkości. 

Kontynuacją obchodów Dnia Patrona w szkole było szereg przedsięwzięć, przygotowanych pod czujnym okiem p. Ewy Kotłowskiej, które odbyły się również we wrześniu. Uczniowie klas młodszych na zajęciach plastycznych rysowały portret patrona. Klasy 4-8 zdobywały informacje o płk. Stanisławie Dąbku poprzez udział w konkursie wiedzy. Najlepszy wynik osiągnęła w kategorii kl. 4-6 Natalia Elwanowska z kl. 5 a, a w kategorii kl. 7-8 Klaudiusz Tobiaski z kl. 8 c. Ponadto zainteresowani uczniowie opracowywali prezentację multimedialną. Najlepszą w kategorii kl. 4-6 wykonał Piotr Plichta z kl. 5 b, a w kategorii kl. 7-8 Karolina Nadolska. Kolejnym działaniem było zaprojektowanie plakatu o patronie szkoły lub o II wojnie światowej. Uczniowie samodzielnie wykonali plakaty, najciekawsze zostały wyeksponowane na holu szkolnym. Potem przedstawiciele klas omówili je przed społecznością szkolną, podkreślając, że nauczyli się wyszukiwania informacji z różnych źródeł i współpracy w grupie. W bibliotece przygotowano wystawę książek poświęconych Obronie Wybrzeżą 1939 roku. W dniu 29 września 2022 roku p. dyrektor Piotr Hinca wręczył nagrody i dyplomy laureatom konkursów. Serdecznie wszystkim podziękował za zaangażowanie w poszczególne przedsięwzięcia. Poza tym uczniowie zostali zaproszeni do udziału w akcjach Szkolnego Koła Caritas, otrzymali „świeżaki”, które sprawiły im wiele radości.  

Dzięki podjętym działaniom nasi uczniowie lepiej poznali patrona szkoły, zrozumieli, że każda wojna przynosi ogrom zniszczeń i strat. Pamiętajmy o przeszłości, aby tu i teraz żyć w pokoju. 

  E. Kotłowska & B. Klońska 

Kliknij tutaj, aby przejść do galerii!