„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Przedszkolaki z grupy 5 latków z Robakowa oraz 4-5 latków z Sychowa biorą udział w tym roku szkolnym w projekcie edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa między innymi poprzez zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci. 

Ostatnio naszym przedszkolakom udało się zrealizować pierwszy moduł projektu, w którym to wspólnie przygotowywały kącik czytelniczy w swojej sali. Zamieszkał w nim pluszowy miś, któremu dzieci wspólnie nadały imię. Od tego czasu każdy po kolei zabiera ze sobą maskotkę do domu i towarzyszy mu ona w trakcie czytania wybranej przez niego książki przez rodzica, a także podczas rysowania i uzupełniania karty pracy z dzienniczka Małego Misia.