Zebranie z rodzicami

W dniu 01-02.02.2023r. zapraszamy Rodziców na zebranie śródroczne. 

Zebranie odbędzie się  :      

 01-02-2023r. klasy 1-3 godz.17.00  

 02-02-2023r. klasy 4   godz. 16.30  

                        klasy 5-8   godz.17.00 

Harmonogram spotkań

Klasy 1-3 

• Klasa Ia- Blok C (nowa część) sala 1  

• Klasa Ib- Blok C (nowa część) sala 2  

• Klasa IIa- Blok C (nowa część) sala 3  

• Klasa IIb- Blok A (budynek główny) sala 2  

• Klasa IIIa- Blok A (budynek główny) sala 3 

• Klasa IIIb- Blok A (budynek główny) sala 1 

Klasy 4-8 

• Klasa IVa- Blok A (budynek główny) biblioteka 

• Klasa IVb- Blok A (budynek główny)  sala 1 

• Klasa Va- Blok B (budynek główny)    sala 2  

• Klasa Vb- Blok A (budynek główny)    sala 9 

• Klasa Vc- Blok A (budynek główny)    sala 10   

• Klasa VIa- Blok A (budynek główny)  sala 4  

• Klasa VIIa- Blok A (budynek główny)  sala 8  

• Klasa VIIb- Blok A (budynek główny) sala 7  

• Klasa VIIIa- Blok A (budynek główny) sala  5 

• Klasa VIIIb- Blok A (budynek główny) sala 6 

• Klasa VIIIc- Blok A (budynek główny) sala  3 

Dyrekcja szkoły podstawowej w Sychowie.