Regulamin konkursu fotograficznego SPZ


Czytaj dalej...

Szkoła Promująca Zdrowie – projekt edukacyjny


        Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym rozpoczęła działania mające na celu wpisanie placówki do  Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W tym celu przystąpiliśmy do projektu pod patronatem Gdańskiego Kuratorium Oświaty w…

Czytaj dalej...