Dodatkowe dni wolne w roku szkolnych 2018/2019

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnych 2018/2019 dla dzieci szkolnych:

31.10.2018r.
2.11.2018r.
2.01.2019r.
29.04.2019r.
30.04.2019r.
02.05.2019r.

Świetlica w tych dniach funkcjonuje według planu.