Dziennik elektroniczny

Panel rodzica/ucznia

Ta forma dziennika internetowego umożliwia każdemu rodzicowi oraz uczniowi, który jest wprowadzony w systemie, bieżący dostęp do informacji.

Kolejne kroki wykonywane przez rodzica/ucznia w celu przeglądania danych poprzez stronę:
1) uruchomienie przeglądarki (Mozilla Firefox, IE, Opera lub Chrome),
2) wpisanie adresu internetowego iDziennika (https://iuczniowie.progman.pl/idziennik) – w oknie przeglądarki powinna się ukazać strona logowania do systemu,
3) w oknie logowania (Rysunek 1) należy wprowadzić nazwę szkoły(gmina_luzino), login i hasło wygenerowane przez system.

Rysunek 1: Okno logowania do systemu.

Po zalogowaniu się do systemu rodzic ma możliwość przeglądania danych dotyczących jego dziecka/ dzieci.

Na górnym pasku panelu, rodzic ma dostęp do następujących zakładek: Plan zajęć, Obecności, Oceny, Prace domowe i Sprawdziany.

W zakładce Więcej można znaleźć następujące elementy:

Oceny proponowane/brakujące, Zachowanie/Uwagi, Informacje dodatkowe, Podręczniki, Wydruki, Komunikator, Przegląd prasy, Ustawienia, Wyloguj.

W pierwszym oknie jest możliwość podglądu osiągnięć edukacyjnych ucznia z podziałem na przedmioty i wystawione oceny. System na bieżąco podaje średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w danym semestrze (o ile wyświetlanie tej informacji jest włączona przez szkołę).
Po kliknięciu myszką na ocenę pokaże się informacja o typie oceny oraz osobie, która ją wystawiła.