UROCZYSTOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA

Choć dawno nad ojczystą ziemią

opadła wojny szara mgła,

pamięć wciąż toczy walkę z czasem,

a smutek w sercu nadal trwa.

Tym ludziom odebrano wszystko,

co pięknem życia mogło być,

na śmierć okrutną ich skazano,

nie dano o przyszłości śnić…

       W roku, kiedy świętujemy 100 –  lecie Niepodległej Polski słowo „wolność” nabiera szczególnego znaczenia. Pozwala nam spojrzeć w przeszłość, na ofiarę  jaką złożyły poprzednie pokolenia, abyśmy żyli godnie, szanując pamięć o tych, którzy w imię wolnej Polski oddali życie. Wskazując nam tym samym jak i dokąd zmierzać, aby te wartości  utrzymać i przekazać następcom.

        Nasza Szkoła, również ze względu na wyjątkowego Patrona, którym jest pułkownik Stanisław Dąbek – dowódca Wojsk Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r., podjęła wielomiesięczne działania, którym przyświecało motto:

 „Człowiek musi wiedzieć skąd przychodzi,  aby wiedział dokąd zmierza”. Czytaj dalej “UROCZYSTOŚCI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PŁK. STANISŁAWA DĄBKA”

Zebranie rodziców

Zebranie z rodzicami 13.09.2018r. (czwartek)

15:30 – klasy I-III

15:45 – klasy IV-VI

16:00 – spotkanie trójek klasowych z p. Dyrektor

Konkurs na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły

Konkurs na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły

 

Biblioteka ogłasza Konkurs  na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły.

Prace należy oddać do biblioteki do dnia 15 września 2018 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu  Święta Szkoły  – 27 września 2018 r

Organizatorzy:

 Biblioteka w Szkole Podstawowej im. płk. Stanisława Dąbka w Sychowie Czytaj dalej “Konkurs na wiersz lub utwór literacki o Patronie szkoły”