ZARZĄDZENIE NR 9/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. St. Dąbka w Sychowie

z dnia 7.04.2021 r.

dotyczące funkcjonowania Szkoły od 12.04.2021 r.

 

  1. Zgodnie z wytycznymi rządowymi oraz MEN  przedłuża się nauczanie zdalne do 18.04.2021 r. dla uczniów klas 0 oraz zawiesza się działalność przedszkola w Sychowie i oddziale w Robakowie oraz następuje kontynuacja nauczania zdalnego dla uczniów klas I – VI.

                    Dyrektor Szkoły
mgr Władysława Joskowska

Zarządzenie skan w pdf