Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

23 kwietnia 2021

Światowy Dzień Książki

 i 

Praw Autorskich

 Jeżeli czujesz pustkę,
jeżeli czujesz się samotny, 
jeżeli potrzebujesz porady,
jeżeli potrzebujesz zmiany
w swoim życiu – 
zawsze sięgnij po książkę,
a szczególnie dzisiaj.

nauczyciel bibliotekarz Barbara Klońska