Powrót klas I-III do nauki stacjonarnej.

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. płk. St. Dąbka w Sychowie  

z dnia  

28.04.2021r. 

dotyczące funkcjonowania Szkoły od 04.05.2021 r. 

  1. Zgodnie z wytycznymi  rządowymi oraz MEN  przywraca  się nauczanie stacjonarne dla klas I – III od 04.05.2021 r. oraz następuje kontynuacja nauczania zdalnego dla uczniów klas IV – VI. 
  2. Sprawy dotyczące organizacji nauczania przekazane zostaną w dzienniku elektronicznym.                                                                                       
    Dyrektor Szkoły 
    mgr  Władysława Joskowska