Majowe święta…

Rokrocznie miesiąc maj

rozpoczynamy od

świętowania, jakże ważnych

dla nas Polaków dat.

 

 „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”

W tych prostych słowach kryje się chlubna, a zarazem bolesna przeszłość naszego państwa. Tym bardziej z dumą śpiewajmy i świętujmy….

1 Maja

Międzynarodowy Dzień Pracy

Rodowód tego święta sięga XIX wieku, kiedy to w 1890 roku zostało ono ustanowione w Paryżu przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinnemu dniowi pracy. Manifestacja została stłumiona przez Policję, w wyniku czego wiele osób straciło życie. świętujemy gdyż  w Polsce święto to kojarzone jest głównie z poprzednim ustrojem. W czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Dzień 1 maja ustanowiony został w Polsce Świętem Pracy w 1950 roku, stając się jednocześnie dniem wolnym od pracy.

2 Maja

Święto Flagi Państwowej

Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Dziś ochronę prawną symboli państwa gwarantuje Konstytucja, a warunki jej używania określa ustawa. Pamiętajmy, aby na czas świąt majowych wywiesić flagę Polski i tym samym podkreślić naszą narodową tożsamość.

 3 Maja

Święto Konstytucji

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa polskiego. Uchwalenie Konstytucji z 1791 r., która była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.) konstytucją uchwaloną przez tzw. Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Za jej autorów uważa się króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa. Ustawa zniosła liberum veto, wprowadziła trójpodział władzy, ograniczyła rolę senatu. Zniosła wolną elekcję i wprowadziła dziedziczność tronu. Uznała chłopów za część narodu oraz zagwarantowała tolerancję religijną. Dzień 3 Maja 1791 roku stał się Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a jego obchody zostały wznowione w okresie II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.

 nauczyciel bibliotekarz Barbara Klońska