Godziny lekcyjne 2022/2023

Lekcja Godziny lekcyjne Przerwa
1 8.00 – 8.45 10 min.
2 8.55 – 9.40 10 min.
3 9.50 – 10.35 15 min.
4 10.50 – 11.35 10 min.
5 11.45 – 12.30 15 min.
6 12.45 – 13.30 10  min.
7 13.40 – 14.25 10 min.
8 14.35 – 15.20 5 min.
9 15.25 – 16.10 5 min.